Pressemeldinger

Gjelder ytringsfriheten bare på papir?

Elektronisk Forpost Norge (EFN) har gitt ut boken "En ulovlig bok?". Innholdet i boken er det samme som befant seg på nettsidene popcorn-time.no før Økokrim beslagla domenet 7.mars 2016 . Formålet er å sette fokus på i hvilken grad ytringfriheten er beskyttet på nettet. For EFN er det kritisk at ytringsfriheten ikke s…

Til Russland: Telegramblokkering er et massivt angrep på ytringsfriheten.

Russland blokkerer med bakgrunn i den såkalt "Yarovaya-loven", nå Telegram. Russiske myndigheter hevder dette er for å forhindre ekstremisme, men konsekvensene er et massivt angrep på ytringsfriheten. I denne forbindelse har EFN sammen med 25 andre organisasjoner, sendt brev til Russiske myndigheter der vi krever at …

NUUG og EFN vinner frem med sin anke i popcorn-time.no saken

Etter en serie med tilbakeslag vinner NUUG og EFN endelig frem i Borgating Lagmannsrett. I en grundig domslutning opphever retten slutningen til Follo Tingrett. I beslutningen kan vi lese det som må betraktes som sterkt kritikk der tingretten kritiseres for å hoppe til konklusjoner.

Pressemelding: Bedriver Norges Taxiforbund ulovlig overvåkning?

Norges Taxiforbund har i forbindelse med anmeldelse av 105 Uber-sjåfører antakeligvis selv begått et lovbrudd. EFN har i lengre tid forsøkt å få utlevert opplysninger om dette, men Norges Taxiforbund har avvist alle våre forsøk på lovpålagt innsyn. Vi så derfor ingen annen utvei enn å melde Taxiforbundet til Datatilsy…

#domstolkontroll av DNS-beslagsanke avvist av lagmannsretten - vi ber om tilleggsbeslutning

Endel har spurt i sommer hva som skjer videre med NUUG og EFNs forsøk på å få domstolene til å se på Økorims beslaglegging av DNS-domenet popcorn-time.no. Anken til lagmannsretten er levert og det gikk endel brev frem og tilbake frem til rettsferien startet. Den varer frem til 16. august, så vi ble gledelig overrasket…

Popcorn-time.no - NUUG og EFN anker beslutning om rettslig prøving av saken og får med seg juridisk eier IMCASREG8

Popcorn-time.no ble besluttet beslaglagt av Økokrim den. 7. mars 2016, begrunnet i mistanke om at domenet benyttes til medvirkning av brudd på åndsverkloven. Foreningene NUUG og EFN har bedt Økokrim og tingretten om rettslig prøving av beslaget, men Økokrim vil ikke ha rettslig prøving og tingretten konkluderte med at…

NUUG og EFN nektes #domstolkontroll av DNS-domenebeslag, gir ikke opp og søker Bitcoin-støtte

Økokrim besluttet 7. mars 2016 å beslaglegge DNS-domenet popcorn-time.no begrunnet i mistanke om at domenet benyttes til medvirkning av brudd på åndsverkloven. Foreningene NUUG og EFN har bedt økokrim og tingretten om rettslig prøving av beslaget, men Økokrim vil ikke ha rettslig prøving og tingretten konkluderte med …

NUUG og EFN begjærer rettslig prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no

Økokrim besluttet 7. mars 2016 å beslaglegge DNS-domenet popcorn-time.no begrunnet i mistanke om at domenet benyttes til medvirkning av brudd på åndsverkloven. På fredag sendte NUUGs advokat Føyen Torkildsen over en begjæring om rettslig prøving av beslaget[1] til Økokrim. I forkant hadde EFN på NUUGs forespørsel sagt…

EFNs høringssvar om ny postlov, herunder digital post

EFN støtter statlig regulering av en sikker digital posttjeneste, for å kunne stille krav til tilbydere som Digipost og e-Boks hva angår personvern, sikkerhet og forbrukerrettigheter. Dette er særlig viktig da man i øyeblikket i praksis har en de facto monopolsituasjon for levering av digital post fra det offentlige.

EFN svarer på høringsforslag om å delegere ansvar for oppretting av mobilkontrolerte soner til politimestere.

EFN stiller seg kritisk til at politiet skal kunne opprette mobilkontrollerte soner uten at det kreves høring av en uavhengig instans. Vi er også skeptiske til om man har tenkt tilstrekkelig igjennom hensynet til journalistisk kildevern ved et slikt inngrep.

EFN krever frifinnelse og full oppreisning for Jon Johansen

Borgerrettighetsorganisasjonen Elektronisk Forpost Norge (EFN) registrerer at Økokrim, etter to år med etterforskning, har tatt ut tiltale mot Jon Lech Johansen i DVD-saken. Økokrim, ved Inger Marie Sunde, hevder overfor NTB at det er allmenne hensyn som gjør at denne saken krever påtale.

EFN nyutgir Kodémus

Tor Åge Bringsværd-novelle om IT og overvåkning fra informasjonsteknologiens spedbarndom får nytt liv