NUUG og EFN nektes #domstolkontroll av DNS-domenebeslag, gir ikke opp og søker Bitcoin-støtte

Økokrim besluttet 7. mars 2016 å beslaglegge DNS-domenet popcorn-time.no begrunnet i mistanke om at domenet benyttes til medvirkning av brudd på åndsverkloven. Foreningene NUUG og EFN har bedt økokrim og tingretten om rettslig prøving av beslaget, men Økokrim vil ikke ha rettslig prøving og tingretten konkluderte med at NUUG og EFN ikke er tilstrekkelig berørt av beslaget til å få en dommer til å vurdere beslaget. Men foreningene gir ennå ikke opp og jobber med en anke.

Økokrim besluttet 7. mars 2016 å beslaglegge DNS-domenet popcorn-time.no begrunnet i mistanke om at domenet benyttes til medvirkning av brudd på åndsverkloven. Foreningene NUUG og EFN har bedt økokrim og tingretten om rettslig prøving av beslaget, men Økokrim vil ikke ha rettslig prøving og tingretten konkluderte med at NUUG og EFN ikke er tilstrekkelig berørt av beslaget til å få en dommer til å vurdere beslaget. Men foreningene gir ennå ikke opp og jobber med en anke.

NUUG og EFN anser saken som prinsipielt viktig da beslaget tester grensene for ytringsfriheten. Hvis beslaget blir opprettholdt åpner dette for at politiet vil kunne beslaglegge domenenavn kun på mistanke om diskusjoner om antatt ulovlige handlinger. Beslag av domenenavn er veldig inngripende og bør kun benyttes i unntakstilfeller der eksempelvis liv er i umiddelbar fare, eller der saken har blitt prøvet for retten.

Programvaren Popcorn Time, som er temaet for nyhetsnettstedet popcorn-time.no, er en Fri programvareløsning som kombinerer oppslag i katalogtjenester/søkemotorer, nedlasting med peer2peer-teknologien Bittorrent med videoavspilling. Den kan både brukes til å spille av lovlig videomateriale slik f.eks. NRK og BBC har lagt ut, og videomateriale som er lagt ut i strid med rettighetshavers ønsker.

«Noe av det som gjør oss opprørt, er at DNS-adressen til et nyhetsnettsted om et stykke fri programvare som har både lovlige og ulovlige bruksområder blir fjernet uten domstolkontroll», sier NUUGs leder Hans-Petter Fjeld. «Vi ønsker at norske DNS-adresser ikke skal kunne fjernes uten at domstolene er involvert, og synes det er et merkelig grunnlag for å skjule omtale av verktøy som har både lovlige og ulovlige bruksområder. Det er jo fullt lovlig å bruke Popcorn Time til å f.eks. laste ned NRKs opptak fra Bergensbanen.»

De som ønsker å støtte dette forsøket på å få domstolvurdering av beslaget av DNS-domenet popcorn-time.no kan donere penger til «forsvarskassen» ved å følge instruksene tilgjengelig fra NUUGs side «Doner til rettslig prøving av DNS-domenebeslag»  eller EFN sin side https://efn.no/no/vart-arbeid/donasjoner.  På begge sidene er det for første gang i Norge mulig å donere via Bitcoin, samt bankoverføring for de som fortrekker det.  På EFNs side er det og mulig å betale med "vips".

NUUG og EFN er ideelle medlemsforeninger. NUUG har som formål å stimulere til økt bruk av fri programvare, åpne standarder og UNIX-lignende systemer. Domenebeslaget i denne saken bidrar til usikkerhet om hva som lovlig kan publiseres på nettsider uten å risikere at domenet beslagslegges. Særlig gjelder dette siden fri programvare er ment å kunne deles fritt.

EFN arbeider for «åpne og demokratiske infrastrukturer for bruk og tilgjengelighet av informasjon i datanett og IT- samfunnet, derunder rettigheter i forhold til ulike typer digitalt materiale». Det ligger i kjernen av EFNs formål å arbeide for et åpent internett uten ubegrunnede myndighetsinngrep.

Kontaktpersoner

NUUG-leder Hans-Petter Fjeld
epost sekretariat (at) nuug.no.
tlf +47 95728209

Referanser