Donere til EFN

EFN er en organisasjon basert på frivillig innsats, men vi har også utgifter som betales. Hvis du ønsker å donere til EFN, tar vi gjerne i mot donasjoner

Det er mange måter å donere til EFN

 

 

 
QR-kode for bitcoindonasjoner
bitcoin:1Ev9b4cHQJhigYadbQqXjBgDXG8MNSryqm
Bank

Donasjoner kan sendes til: 1503.76.18338

Husk å merke donasjonen med formål hvis den er til et bestemt formål.

Vippsadresse

Donasjon
via Vipps kan sendes til #14980 eller ved å søke opp EFN i Vipps appen

Husk å merke donasjonen med formål hvis den er til et bestemt formål.