Om EFN

EFN er en elektronisk borgerrettsorganisasjon - en rettighetsorganisasjon for ALLES rettigheter - som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.

EFN er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund som Forening/lag/innretning og organisasjonsnummeret er 985 090 394. EFNs bankkontonummer er 05391641457.

EFN er inspirert av den amerikanske organisasjonen Electronic Frontier Foundation (EFF), www.eff.org . EFF er vårt amerikanske motstykke og engasjerer seg for tiden sterkt bl.a. i kampen mot nettsensur, overvåkning og misbruk av copyrightlovgivningen. Det er også opprettet lokale EF-foreninger i en rekke andre land, og i Europa er det i ferd med å etableres strukturer for samarbeid mellom europeiske EF'er i forhold til EU. Se http://www.eff-europe.org/ . EFF har også et Europa-kontor i Belgia . EDRI (European Digital Rights Initiative) gjør et viktig arbeid i Europa, og EFN er med i EDRI fra 2007.

EFN oppsto i 1991 som et forum (epostliste), med Micha Reisel som drivkraft. Konstituerende generalforsamling som forening fant sted 19. januar 1995. Det aller meste arbeidet i EFN skjer over nettet både innad i styret og når det gjelder kontakt med og mellom medlemmene. Som medlem av EFN regnes den som er medlem av efn-listen, støtter EFNs formål og ikke har reservert seg. (Noen journalister og andre ønsker ikke medlemstilknytning, og man kan da likevel abonnere på efn-listen uten å bli regnet som medlem.) EFN har ikke obligatorisk medlemskontingent, da foreningen lenge har klart seg uten driftsutgifter og følgelig ikke hatt behov for pengeøkonomi. EFN innførte i 2003 pengeøkonomi for å kunne utrette mer. EFN er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund (organisasjonsnummer 985 090 394) og har bankkonto (kontonummer 0539 1641 457). Pengeøkonomi er aktuelt bl.a. pga. slike saker som Jon Johansen-saken , for å kunne sende deltakere fra EFN på aktuelle konferanser og arrangementer, for å fristille arbeidskraft til lobbying m.m. (det arbeides jevnt med å søke om diverse midler for EFN). Det anses likevel uaktuelt å innføre obligatorisk medlemskontingent, men EFN oppfordrer medlemmene om å betale en frivillig medlemskontingent, og anbefaler et minstebeløp på NOK 250 per år.
Firmaer og institusjoner er velkommen som samarbeidspartnere eller sponsorer .

Foreningens tekniske infrastruktur består av en postliste og en webserver i tillegg til styrets egen postliste. Foruten styret og generalforsamlingen dannes det fra tid til annen aksjons- og arbeidsgrupper som jobber tidsbegrenset med bestemte prosjekter. Mesteparten av arbeidet i foreningen organiseres og utføres over nettet, men det avholdes fra tid til annen møter (generalforsamling, åpne debattmøter og foredrag, arbeidsmøter for aksjonsgrupper) og offentlige markeringer m.m. Innsatsen i EFN er basert på gjørokrati og frivillig innsats .

EFNs postliste, efn-listen , er organisasjonens viktigste forum, både for kunngjøringer og som debattforum. Det er ca. 950 abonnenter, hvorav ca. 900 er medlemmer av EFN (mars 2008). EFNs styre kan kontaktes på styret@efn.no . EFN hadde tidligere også to Usenet nyhetsgrupper, no.org.efn.diskusjon (en umoderert diskusjonsgruppe) og no.org.efn.nyheter (en moderert gruppe for kunngjøringer fra EFNs styre), men disse har blitt nedlagt etter at det har vist seg at efn-listen dekket deres behov. Det er på efn-listen ting skjer og det er der en må være med for å følge med i foreningens virksomhet.