Åpne brev

Blokkering av Telegram er et angrep på ytringsfriheten

Russland blokkerer med bakgrunn i den såkalt "Yarovaya-loven", nå Telegram. Russiske myndigheter hevder dette er for å forhindre ekstremisme, men konsekvensene er et massivt angrep på ytringsfriheten. I denne forbindelse har EFN sammen med 25 andre organisasjoner, sendt brev til Russiske myndigheter der vi krever at …

Mangelfullt personvern og dårlige avtalevilkår i Digipost og e-Boks

E-post fra EFN til Venstre 5. desember 2014

Åpent brev til justisminister Anders Anundsen

Sendt til Anders Anundsen 28. desember 2015.

EFN ØNSKER DIGITAL GRENSESETTING

Kronikk i InsideTelecom.no

Facebook overvåker sårbar ungdom

EFN og Forbrukerrådet signerte sammen med 24 andre organisasjoner på dette et brev til Facebook.