Åpne brev

Forbud mot biometrisk gjenkjenningssteknologi som muliggjør masse- og diskriminerende overvåking

Access Now, EFN og 177 andre organisasjoner fremmet i dag et krav om forbud mot biometrisk gjenkjenningssteknologi som muliggjør masse- og diskriminerende overvåking.

Spotify - Don't spy

Access Now, EFN, Fight for the Future, Union of Musicians and Allied Workers, og en koalisjon på over 180 musikere og menneskerettighetsorganisasjoner fra hele verden har sendt et brev til Spotify hvor de blir bedt om å forplikte seg til å aldri å bruke, lisensiere, selge eller tjene penger på sin nye stemmegjenkjenn…

Til Bent Høie om koronasertifkater

EFN sendte sammen med en rekke andre menneskerettighetsorganisasjoner et brev til EU parlamentet den 26. april, dagen etter sendte vi også et brev til Helseminister Bent Høie. Der vi oppstilte en rekke krav for at koronassertifikat ikke skulle bryte med grunnleggende rettigheter.

Blokkering av Telegram er et angrep på ytringsfriheten

Russland blokkerer med bakgrunn i den såkalt "Yarovaya-loven", nå Telegram. Russiske myndigheter hevder dette er for å forhindre ekstremisme, men konsekvensene er et massivt angrep på ytringsfriheten. I denne forbindelse har EFN sammen med 25 andre organisasjoner, sendt brev til Russiske myndigheter der vi krever at …

Mangelfullt personvern og dårlige avtalevilkår i Digipost og e-Boks

E-post fra EFN til Venstre 5. desember 2014

Åpent brev til justisminister Anders Anundsen

Sendt til Anders Anundsen 28. desember 2015.

EFN ØNSKER DIGITAL GRENSESETTING

Kronikk i InsideTelecom.no

Facebook overvåker sårbar ungdom

EFN og Forbrukerrådet signerte sammen med 24 andre organisasjoner på dette et brev til Facebook.