Bli medlem

Hvis du ønsker å støtte vårt arbeid, ønsker vi alltid nye medlemmer velkommen.

For å bli medlem er det nok om du betaler inn til konto:

Kontonummer: 1503.87.70931
    Beløp: 240kr.
    Merkes: E-postadresse

NB: I mange nettbanker må du bytte ut @ i e-postadressen med (a)

Hvis du betaler på vegne av andre er det viktig at dette også merkes

Internasjonal betaling

BANK DETAILS:  
Account holder Elektronisk Forpost Norge
Bank Name DNB Bank ASA
Account Number 1503.87.70931
IBAN NO53 1503 8770 931
SWIFT/BIC DNBANOKKXXX
Bank address Dronning Eufemias gate 30,N-0191 Oslo

Hva får jeg som medlem?

Som medlem får du først og fremst muligheten til å støtte vårt arbeid.

Alle nye medlemmer blir automatisk meldt på vår diskusjonsliste EFN-listen hvor det foregår mange interessante diskusjoner om digitale rettigheter. Du kan selv velge å melde deg av denne listen hvis du ikke ønsker å motta denne.

Vi jobber også med å etablere rabattordninger som du kan nyte godt av.