Besvarte høringer

Høring - Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om Etterretningstjenesten. Lovrevisjonen ble påbegynt i 2017 og innebærer en gjennomgang og oppdatering av hele Etterretningstjenestens rettsgrunnlag.

Ny postlov