Pressemelding: Bedriver Norges Taxiforbund ulovlig overvåkning?

Norges Taxiforbund har i forbindelse med anmeldelse av 105 Uber-sjåfører antakeligvis selv begått et lovbrudd. EFN har i lengre tid forsøkt å få utlevert opplysninger om dette, men Norges Taxiforbund har avvist alle våre forsøk på lovpålagt innsyn. Vi så derfor ingen annen utvei enn å melde Taxiforbundet til Datatilsynet.

EFN ble gjort oppmerksom på at Norges Taxiforbund hadde overvåket Uber-sjåfører over lengre tid, slik overvåkning krever etter EFNs oppfatning konsesjon, noe Norges Taxiforbund ikke har.

EFN tok derfor kontakt med Norges Taxiforbund den 21. desember 2016 med anmodning om utlevering av hvilke opplysninger som er lagret. Et slikt innsyn er lovpålagt etter personopplysningslovens §18, Norges Taxiforbund velger imidlertid å dekke seg bak at det er påkrevd å hemmeligholde slike opplysninger grunnet etterforskning. Et slikt unntak finnes, men er ment å skulle dekke registre der man har lovpålagt taushetsplikt.

Vi kontaktet også påtaleansvarlig Øystein Skjønborg i politiet, som nekter å svare på om politiet har pålagt Taxiforbundet noen form for taushet. EFN finner det uansett paradoksalt at det skulle være behov for noen form for taushet i denne saken, all den tid forbundet selv har gått ut i pressen og omtalt den.

EFN tar avstand fra at private organisasjoner skal overvåke mennesker for å straffeforfølge dem, en praksis som hadde vært forbudt hvis den hadde vært utført av politiet. Når slik overvåkning finner sted må den som et minimum finne sted innenfor lovens rammer.

For mer informasjon om saken, kontakt gjerne EFNs daglig leder:

Tom Fredrik Blenning
bfg(a)efn.no
996 24 544