Profilerte artikler

Prøving av DNS-domenebeslag popcorn/time.no

NUUG og EFN begjærer rettslig prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no

Gjørokrati og frivillig innsats i EFN

Dette dokumentet beskriver hvordan frivillig innsats i EFN organiseres og forklarer begrepet "gjørokrati". EFN er et gjørokrati. Hva er er gjørokrati, og hva innebærer det for arbeidet i EFN?

Om EFN

EFN er en elektronisk borgerrettsorganisasjon - en rettighetsorganisasjon for ALLES rettigheter - som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.

Siste nytt

Valg 2017

EFN har spurt de politiske partiene hva de mener om forskjellige temaer som berører digitalt personvern. Dagen før valgdagen er det fire partier som har svart oss, men vi håper flere partier vil komme tilbake med svar så snart som mulig etter at valginnspurten er over. Enkelte av de innkomne besvarelsene er mere…

Økokrim leverer tilbake deler av beslag etter avgjørelse i lagmannsretten

Vi har akkurat fått vite at ØKOKRIM besluttet å oppheve beslag i regnskapene til IMC AS, som fungerte som registrar for domenenavnet popcorn-time.no.

Popcorn-time.no-dommen opphevet av lagmannsretten etter saksbehandlingsfeil

I går ankom kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett i DNS-beslagssaken (saksnummer 17-041336SAK-BORG/04), og vi fikk medhold i at tingrettens kjennelse om å opprettholde beslaget og nekte oss innsyn oppheves! Vi får dermed ny rettsak der spørsmålene skal vurderes på nytt. Dette var virkelig gode nyheter!

Oppsummering av innspel til Mld. St. 4 (2015-2016) frå Elektronisk forpost Norge

Av Sturle Sunde, EFNs bitcoin-talsmann. Elektronisk forpost Norge 14. desember 2015.

Les mer »

Nyttige lenker

Fra det offentlige

Enklare tilgang til samlingane ved Nasjonalbiblioteket

Pressemelding | Nr: 46/18 Kulturdepartementet har i dag fastsett nye føresegner for avlevering av allment tilgjengelege dokument. Det vert òg gjort endringar i føresegna til åndsverklova.

Insight 2018

Tale/innlegg | Av: Statsminister Erna Solberg. Statsminister Erna Solbergs tale på Evrys digitaliseringskonferanse Insight 2018, Oslo 28. mai 2018.

Skal slippe å levere samme informasjon til det offentlige flere ganger

Pressemelding | Nr: 49/2018. Regjeringen satser nå 50 millioner kroner på å videreutvikle Altinn slik at de offentlige datasystemene lettere kan snakke sammen. Målet er å få slutt på at folk og bedrifter må levere de samme opplysningene til flere forskjellige offentlig instanser.

Digital kompetanse i høyere utdanning

Nyhet | Hvordan skal vi sikre at lærere, sykepleiere og andre yrkesgrupper har riktig digital kompetanse i fremtiden? Regjeringens digitaliseringsutvalg har i dag diskutert behovet for at de ulike utdanningsløpene fornyes og utvikles for å møte utfordringene.

Når får vi ny personopplysningslov?

Nyhet | Den nye personopplysningsloven vil tidligst kunne settes i kraft i juli i år.

Les mer »