Profilerte artikler

Prøving av DNS-domenebeslag popcorn/time.no

NUUG og EFN begjærer rettslig prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no

Gjørokrati og frivillig innsats i EFN

Dette dokumentet beskriver hvordan frivillig innsats i EFN organiseres og forklarer begrepet "gjørokrati". EFN er et gjørokrati. Hva er er gjørokrati, og hva innebærer det for arbeidet i EFN?

Om EFN

EFN er en elektronisk borgerrettsorganisasjon - en rettighetsorganisasjon for ALLES rettigheter - som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.

Siste nytt

Tvunget biometrisk autentisering i Norge

Den 5 April 2017, la regjeringen frem et endringsforslag til Straffeprosessloven som tillater politiet å bruke tvang for å gjennomføre biometrisk autentisering. Etter 2 korte debatter uten mye innhold ble loven vedtatt den 21. juni.

Lagring av IP-adresser prinsipielt betenkelig og lite treffsikkert

Det har blitt fremmet et forslag for stortinget om lagring av IP-adresser mye av dette har blitt begrunnet i den såkalte Darkroom-saken. EFN er sterkt i mot at man innfører en ny lagringsplikt og oppfatter dette som om noen har sminket brura. I dette tilfellet Datalagringsdirektivet som har blitt underkjent i flere rettsinnstanser. Det er lett å spørre seg...

Facebook overvåker sårbar ungdom

EFN og Forbrukerrådet signerte sammen med 24 andre organisasjoner på dette et brev til Facebook.

Økokrim leverer tilbake deler av beslag etter avgjørelse i lagmannsretten

Vi har akkurat fått vite at ØKOKRIM besluttet å oppheve beslag i regnskapene til IMC AS, som fungerte som registrar for domenenavnet popcorn-time.no.

Les mer »

Nyttige lenker

Fra det offentlige

Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (4/17)

Nyhetsbrev fra den norske samferdselsråden i Brussel.

Rapport viser økt behov for IKT-sikkerhetskompetanse

Pressemelding | Nr: 78 – 2017 En rapport laget på oppdrag fra Justis- og...

54 rettsakter inn i EØS-avtalen

Nyhet | På møtet i EØS-komiteen 7. juli ble 54 rettsakter vedtatt innlemmet i...

Les mer »