Profilerte artikler

Prøving av DNS-domenebeslag popcorn/time.no

NUUG og EFN begjærer rettslig prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no

Gjørokrati og frivillig innsats i EFN

Dette dokumentet beskriver hvordan frivillig innsats i EFN organiseres og forklarer begrepet "gjørokrati". EFN er et gjørokrati. Hva er er gjørokrati, og hva innebærer det for arbeidet i EFN?

Om EFN

EFN er en elektronisk borgerrettsorganisasjon - en rettighetsorganisasjon for ALLES rettigheter - som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.

Siste nytt

Valg 2017

EFN har spurt de politiske partiene hva de mener om forskjellige temaer som berører digitalt personvern. Dagen før valgdagen er det fire partier som har svart oss, men vi håper flere partier vil komme tilbake med svar så snart som mulig etter at valginnspurten er over. Enkelte av de innkomne besvarelsene er mere…

Økokrim leverer tilbake deler av beslag etter avgjørelse i lagmannsretten

Vi har akkurat fått vite at ØKOKRIM besluttet å oppheve beslag i regnskapene til IMC AS, som fungerte som registrar for domenenavnet popcorn-time.no.

Popcorn-time.no-dommen opphevet av lagmannsretten etter saksbehandlingsfeil

I går ankom kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett i DNS-beslagssaken (saksnummer 17-041336SAK-BORG/04), og vi fikk medhold i at tingrettens kjennelse om å opprettholde beslaget og nekte oss innsyn oppheves! Vi får dermed ny rettsak der spørsmålene skal vurderes på nytt. Dette var virkelig gode nyheter!

Oppsummering av innspel til Mld. St. 4 (2015-2016) frå Elektronisk forpost Norge

Av Sturle Sunde, EFNs bitcoin-talsmann. Elektronisk forpost Norge 14. desember 2015.

Nyttige lenker

Fra det offentlige

Digital agenda – hva nå?

Tale/innlegg | Av: Statssekretær Paul Chaffey (Kronikk i Computerworld). Vi må ta i bruk ny teknologi for å øke produktiviteten og for å tilby gode velferdstjenester som innfrir brukernes forventninger. Men bruk av teknologi er ikke bare et virkemiddel for bedre tjenester, men påvirker i økende grad grunnleggende sam…

Dokument 8:69 S (2017-2018) Representantforslag om å utrede en norsk skatt for selskaper med digitale inntektsmodeller - en Google-skatt

Brev til Stortinget | Mottager: Stortingets finanskomite. Vår referanse: 18/49. Utrede ulike muligheter for å kunne skattlegge verdiskapningen i Norge fra multinasjonale selskaper.

Ny nettside med statlige styrer, råd og utvalg skal gi mer åpenhet

Pressemelding | Nå blir det enklere å finne ut hvem som sitter i statlige styrer, råd og utvalg. En ny nettside gjør informasjonen tilgjengelig og søkbar. – Basen er et viktig bidrag til mer kunnskap om og åpenhet i norsk forvaltning, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringa legg til rette for etablering av fleire fiberkablar til utlandet

Pressemelding | Nr: 4/18 - Digitale tenester blir stadig viktigare i arbeidslivet og på fritida. Ein sikker og robust infrastruktur er ein føresetnad for å oppretthalde og utvikle gode digitale tenester. Fiberkablar til utlandet er ein viktig del av den digitale infrastrukturen til Noreg. Stortinget vedtok før jul …