Profilerte artikler

Prøving av DNS-domenebeslag popcorn/time.no

NUUG og EFN begjærer rettslig prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no

Gjørokrati og frivillig innsats i EFN

Dette dokumentet beskriver hvordan frivillig innsats i EFN organiseres og forklarer begrepet "gjørokrati". EFN er et gjørokrati. Hva er er gjørokrati, og hva innebærer det for arbeidet i EFN?

Om EFN

EFN er en elektronisk borgerrettsorganisasjon - en rettighetsorganisasjon for ALLES rettigheter - som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.

Siste nytt

Valg 2017

EFN har spurt de politiske partiene hva de mener om forskjellige temaer som berører digitalt personvern. Dagen før valgdagen er det fire partier som har svart oss, men vi håper flere partier vil komme tilbake med svar så snart som mulig etter at valginnspurten er over. Enkelte av de innkomne besvarelsene er mere…

Økokrim leverer tilbake deler av beslag etter avgjørelse i lagmannsretten

Vi har akkurat fått vite at ØKOKRIM besluttet å oppheve beslag i regnskapene til IMC AS, som fungerte som registrar for domenenavnet popcorn-time.no.

Popcorn-time.no-dommen opphevet av lagmannsretten etter saksbehandlingsfeil

I går ankom kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett i DNS-beslagssaken (saksnummer 17-041336SAK-BORG/04), og vi fikk medhold i at tingrettens kjennelse om å opprettholde beslaget og nekte oss innsyn oppheves! Vi får dermed ny rettsak der spørsmålene skal vurderes på nytt. Dette var virkelig gode nyheter!

Oppsummering av innspel til Mld. St. 4 (2015-2016) frå Elektronisk forpost Norge

Av Sturle Sunde, EFNs bitcoin-talsmann. Elektronisk forpost Norge 14. desember 2015.

Les mer »

Nyttige lenker

Fra det offentlige

Pressemelding | Nr: 31/2018. Regjeringen foreslår at Nasjonal sikkerhetsmyndighet får 10 millioner kroner for å forberede innføringen av nye sikkerhetstiltak slik at implementeringen av ny sikkerhetslov kan starte allerede i 2018.

Ønsker mer informasjonsdeling i kampen mot arbeidslivskriminalitet

Pressemelding | Nr: 28 – 2018. Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag ut et forslag på en bestemmelse i personopplysningsloven som gir hjemmel for utveksling av personopplysninger mellom offentlige organer i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Ny medieansvarslov på høring

Pressemelding | Nr: 31/18. Kulturdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier.

Samferdselsnytt fra Norges delegasjon til EU Nr. 2 2018 - om bl.a. eCall

Ny utgave av nyhetsbrevet som dekker saker innen transport- og e-kom i EUs organer.

Utenriksministeren møtte menneskerettighetsorganisasjoner

Nyhet | Utenriksminister Ine Eriksen Søreide møtte i dag representanter for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Likestillings- og diskrimineringsombudet og en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner. Tema for møtet var Menneskerettighetsrådets landhøring av Norge, som skal finne sted våren 2019.

Les mer »