Profilerte artikler

Prøving av DNS-domenebeslag popcorn/time.no

NUUG og EFN begjærer rettslig prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no

Gjørokrati og frivillig innsats i EFN

Dette dokumentet beskriver hvordan frivillig innsats i EFN organiseres og forklarer begrepet "gjørokrati". EFN er et gjørokrati. Hva er er gjørokrati, og hva innebærer det for arbeidet i EFN?

Om EFN

EFN er en elektronisk borgerrettsorganisasjon - en rettighetsorganisasjon for ALLES rettigheter - som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.

Siste nytt

Valg 2017

EFN har spurt de politiske partiene hva de mener om forskjellige temaer som berører digitalt personvern. Dagen før valgdagen er det fire partier som har svart oss, men vi håper flere partier vil komme tilbake med svar så snart som mulig etter at valginnspurten er over. Enkelte av de innkomne besvarelsene er mere reflekterte og prinsipielle enn andre. Vi...

Tvunget biometrisk autentisering i Norge

Den 5 April 2017, la regjeringen frem et endringsforslag til Straffeprosessloven som tillater politiet å bruke tvang for å gjennomføre biometrisk autentisering. Etter 2 korte debatter uten mye innhold ble loven vedtatt den 21. juni.

Lagring av IP-adresser prinsipielt betenkelig og lite treffsikkert

Det har blitt fremmet et forslag for stortinget om lagring av IP-adresser mye av dette har blitt begrunnet i den såkalte Darkroom-saken. EFN er sterkt i mot at man innfører en ny lagringsplikt og oppfatter dette som om noen har sminket brura. I dette tilfellet Datalagringsdirektivet som har blitt underkjent i flere rettsinnstanser. Det er lett å spørre seg...

Facebook overvåker sårbar ungdom

EFN og Forbrukerrådet signerte sammen med 24 andre organisasjoner på dette et brev til Facebook.

Les mer »

Nyttige lenker

Fra det offentlige

Norges 23./24. rapport til FNs rasediskrimineringskomité

Rapport | Norges 23./24. rapport til komiteen som overvåker FNs konvensjon om avskaffelse...

Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 22. september 2017

Nyhet | Vedlagt følger omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne...

Behandling av innsynskrav i Justis- og beredskapsdepartementet

Nyheit | Justis- og beredskapsdepartementet har den siste tida motteke svært mange...

Les mer »