Profilerte artikler

Prøving av DNS-domenebeslag popcorn/time.no

NUUG og EFN begjærer rettslig prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no

Gjørokrati og frivillig innsats i EFN

Dette dokumentet beskriver hvordan frivillig innsats i EFN organiseres og forklarer begrepet "gjørokrati". EFN er et gjørokrati. Hva er er gjørokrati, og hva innebærer det for arbeidet i EFN?

Om EFN

EFN er en elektronisk borgerrettsorganisasjon - en rettighetsorganisasjon for ALLES rettigheter - som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.

Siste nytt

Facebook overvåker sårbar ungdom

EFN og Forbrukerrådet signerte sammen med 24 andre organisasjoner på dette et brev til Facebook.

Økokrim leverer tilbake deler av beslag etter avgjørelse i lagmannsretten

Vi har akkurat fått vite at ØKOKRIM besluttet å oppheve beslag i regnskapene til IMC AS, som fungerte som registrar for domenenavnet popcorn-time.no.

Popcorn-time.no-dommen opphevet av lagmannsretten etter saksbehandlingsfeil

I går ankom kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett i DNS-beslagssaken (saksnummer 17-041336SAK-BORG/04), og vi fikk medhold i at tingrettens kjennelse om å opprettholde beslaget og nekte oss innsyn oppheves! Vi får dermed ny rettsak der spørsmålene skal vurderes på nytt. Dette var virkelig gode nyheter!

Opphavsfeil

EU jobber for tiden med å reformere opphavsretten. EFN ser en rekke problemer som må tas tak i

Les mer »

Nyttige lenker

Fra det offentlige

NOU 2017: 11 - Bedre bistand. Bedre beredskap — Fremtidig organisering av politiets særorganer

Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 11. mai 2016. ...

Bred oppfølging av IKT-tjenesteutsetting

Nyhet | – Det som avdekkes i den foreløpige redegjørelsen fra PwC om IKT-tjenesteutsetting...

Total sikkerhet og total åpenhet er ikke mulig

Tale/innlegg | Av: Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Replikk, Aftenposten...

Les mer »