Gjørokrati og frivillig innsats i EFN

Dette dokumentet beskriver hvordan frivillig innsats i EFN organiseres og forklarer begrepet "gjørokrati". EFN er et gjørokrati. Hva er er gjørokrati, og hva innebærer det for arbeidet i EFN?

Kort oppsummert er systemet i EFN slik:

  1. Du spør deg selv hva du vil/kan gjøre som medlem i EFN.
  2. Du spør (styret) om lov til å gjøre dette (dersom det er nødvendig, f.eks. ved utspill og uttalelser i EFNs navn).
  3. Du utfører arbeidet og evt. rapporterer tilbake til styret og/eller EFNs fora.

I en del tilfeller er det nødvendig å spørre styret, f.eks. når det gjelder å publisere ting i EFNs navn, arrangere eventer i EFNs navn etc. Når det gjelder web-arbeid er det i hovedsak webansvarlige som bør spørres.

Du kan også informere styret om at du kan være en ressursperson som har kompetanse om et emne som du kan bidra til (eller ønsker å jobbe med for å lære mer om). Da kan du kanskje bli spurt om ting i fremtiden. Ved å melde inn dine interesse- og kunnskapsområder til EFN vet vi hvem vi kan spørre om å bidra i ulike sammenhenger

Punkt 2 sikrer at EFN uttaler seg noenlunde enhetlig utad og at utspill og aktiviteter i EFNs navn er i overensstemmelse med EFNs formål.

STYRET OG GJØROKRATIET

Dette innebærer at EFNs styre er et kontaktpunkt for koordinering, godkjenning av aktiviteter, og formidling av informasjon, invitasjoner osv. EFNs styre er også et filter mellom offentligheten og EFNs interne diskusjoner og fora, og er kontaktpunkt for media og andre eksterne henvendelser til EFN.

Et gjørokrati innebærer at de som gjør noe, i stor grad også er de som bestemmer over prosessen, dvs. bestemmer hva som skal gjøres og hvordan. Den som gjør noe får altså stor makt over prosessen og utformingen. Gjørokrati er vanlig bl.a. i mange fri programvare-prosjekter og i andre grupper og prosjekter som er basert på frivillighet, dugnadsånd og felles verdier og målsetninger. Gjørokrati innebærer ofte at den som foreslår noe får ansvar for gjennomføringen av forslaget!

DU OG GJØROKRATIET

En gjørokratisk kultur innebærer vanligvis lav toleranse for hyppig klaging fra personer som ikke selv vil bidra aktivt. Gjørokrater forventer at de som er misfornøyd med noe vil ønske å bidra til å løse mangelen eller problemet det klages over. I frivillig arbeid er det gjerne nettopp innsats/tid/aktivitet som er både mangelvare og det som skal til for å løse problemet.

Om det er noe du savner eller er misfornøyd med i EFN har du flere alternativer, f.eks. disse:

  • Gjør noe selv. Finn et tema som du bryr deg om, gjør research, skriv om det. Om du vil ha EFN sitt stempel på arbeidet (f.eks. for å skape legitimitet v.h.a. EFN sitt omdømme), send teksten din til styret for endelig godkjenning. Men først kan bearbeidelse av dokumentet underveis mot sin endelige form med fordel gjøres via EFNs interne fora (gjerne efn-listen) der mange kan gi tilbakemeldinger på dokumentet. Det gir også økt legitimitet til dokumentet som EFN-dokument ved at mange EFN-medlemmer har hatt muligheten for å bidra til det og stille seg bak det fra et tidlig stadium i arbeidet med dokumentet.
  • Skaff finansiering! EFN har per idag lite penger, og slett ikke nok til å lønne noen til å jobbe fulltid med aktuelle saker. Ymse søking om støtte, sponsormidler o.l. har vært diskutert, men lite har til nå blitt gjennomført. Dette er et område der mer frivillig innsats kan gjøre en stor forskjell.
  • EFN har flere arbeidsgrupper og epostlister, med ujevnt aktivitetsnivå. Kan du tenke deg å bidra til mer aktivitet i disse?
  • Ikke forvent at ledelsen i EFN eller andre skal "pushe", instruere eller følge deg opp av seg selv. Alle har mye å gjøre, og gjørokrati-modellen bygger på tradisjonelle hacker-verdier der bl.a. det å være engasjert og selvdrevet står høyt i kurs.
  • Har du overskudd, så hjelp til! Diskusjoner og teoretiske forslag er vel og bra, men styret har for mye å gjøre og setter veldig pris på konstruktiv hjelp og handling. Finn noe du bryr deg om eksta mye, sett deg inn i detaljene, begynn å skrive eller få noe til å skje. Ikke vær redd dersom du synes du vet for lite om en sak til å kunne gjøre noe med den -- begynn å jobbe med den, og du vil fort lære mer. Dessuten vil du ofte finne ut at du vet mye mer enn de som ikke bryr seg om eller vet om saken, og som trenger ditt engasjement og kunnskaper for å bli interessert i den.

KILDER

Her kan du lese mer om gjørokrati:
http://www.wiki.guff.no/index.php?title=Gj%C3%B8rokrati
http://www.skolelinux.no/~finnarne/slxweb/no/about/organization/working_principles/index.html
http://jegskalbare.blogspot.com/2007/02/forsvar-etter-source-og-development.html

Do-ocracy:
http://www.communitywiki.org/en/DoOcracy
http://adamblog.heroku.com/past/2009/7/28/doocracy/
http://www.wordnik.com/words/do-ocracy
http://www.facebook.com/group.php?gid=75917072231&v=info

Hacker-kulturen og dens verdier:
http://stian.atlantiscrew.net/doc/hacker-howto.html#hacker_innstilling
http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_ethic
http://www.acrewoods.net/free-culture/the-hacker-ethic-and-meaningful-work
http://www.linuxjournal.com/article/4690