Kulturministeren inviterte til rundebordskonferanse om digitalisering av radio

I dag møtte kulturminister Trine Skei Grande radiobransjen til en konferanse om digitalisering av radio. Formålet med konferansen var dels å få en oversikt over utfordringene som har oppstått i den senere tid, og å avklare om det er noe partene kan bidra med for å løse felles utfordringer eller bli enige om en vei videre.

– Det har vært en god del diskusjoner rundt dette, derfor ønsket jeg å invitere alle til å sette seg ned ansikt til ansikt. Vi må forholde oss til fakta i debatten og skape åpenhet rundt hverandres agendaer i denne saken.  Jeg tror møtedeltakerne fikk godt frem hvordan landskapet ser ut for dem, og supplert med innledningene fra både tilsynene og fra analytikerne ga det et godt bilde av norsk radio i 2018, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Ledende aktører i radiobransjen holdt innlegg og diskuterte status og utfordringer om mangfoldet på radio, antallet digitale radiolyttere, dekning og beredskap og digitaliseringens betydning for konkurransesituasjonen. Følgende aktører var representert: NRK, Bauer Media, MTG, Lokalradioforbundet, Radio Metro, Norkring og Digitalradio Norge.

Se også saken på regjeringen.no.