Prøving av DNS-domenebeslag popcorn/time.no

NUUG og EFN begjærer rettslig prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no

Økokrim besluttet den 7. mars 2016 å ta beslag i domenet popcorn-time.no, beslutningen ble tatt av politiadvokat hos Økokrim, Maria Bache Dahl, uten at det ble prøvet for en domstol.

Vi anser saken som prinsipielt viktig og beslaget tester grensene for ytringsfriheten. Hvis beslaget blir opprettholdt åpner dette for at politiet vil kunne beslaglegge domenenavn kun på mistanke om diskusjoner om antatt ulovlige handlinger. Beslag av domenenavn er veldig inngripende og bør kun benyttes i unntakstilfeller der eksempelvis liv er i umiddelbar fare, eller der saken har blitt prøvet for retten.

DNS-domenet Popcorn-time.no pekte til en nettside som gir informasjon om programvaren PopcornTime i ulike varianter. I tillegg til dette lenker den til andre nettsider hvor programvaren kan lastes ned. Det er ingenting som tyder på at selve programvaren er ulovlig, og innehaveren av nettsiden advarte mot misbruk av programvaren.

Kulturdepartementet uttalte dette til Stortinget: «Den enkelte Internettbruker som strømmer et verk til sin datamaskin, vil altså ikke begå et opphavsrettsbrudd selv om verket er gjort tilgjengelig for slik bruk uten opphavsmannens samtykke. (Kravet om såkalt lovlig kopieringsgrunnlag gjelder bare for fremstilling av eksemplar til privat bruk etter § 12, jf. bestemmelsen i fjerde ledd.) Like fullt vil den som har gjort verket tilgjengelig på Internett ha overtrådt åndsverkloven.»
 
Det er altså høyst uklart om strømming av opphavsrettsbeskyttet materiale i seg selv er ulovlig, noe som setter store spørsmålstegn ved bruken av  beslag som tvangsmiddel.
 
Videre har programvare som PopcornTime mange likheter med annen programvare som også kan misbrukes til ulovlige formål. Beslag av domenenavn kun på bakgrunn av omtale av programvare og lenking til denne vil være svært uheldig
sett i et ytringsfrihetsperspektiv. Dette har blitt sammenlignet med at politiet skulle beslaglagt instruksjonsmanualer for bruk av boltesakser.

På fredag sendte NUUGs advokat Føyen Torkildsen over en begjæring(pdf) om rettslig prøving av beslaget av DNS-domenet popcorn-time.no til Økokrim. I forkant hadde EFN på NUUGs forespørsel sagt ja til å støtte henvendelsen, slik at forespørselen om rettslig prøving kommer fra våre to organisasjoner. Økokrim besluttet 7. mars 2016 å beslaglegge DNS-domenet popcorn-time.no begrunnet i mistanke om at domenet benyttes til medvirkning av brudd på åndsverkloven.

Begjæringen ber om at fremgangsmåten til Økokrim vurderes av retten og argumenterer for at beslaget er urimelig.
 

NUUGs saker om dette temaet

NUUG ønsker DNS-domenebeslag av popcorn-time.no prøvd for retten

Domstolprøving av DNS-domenebeslag av popcorn-time.no, første forsøk

NUUG begjærer rettslig prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no

Andre lenker

Dette er et angrep på ytringsfriheten!