Søkeresultat

Fant 21 treff på "popcorn-time"

Prøving av DNS-domenebeslag popcorn/time.no

NUUG og EFN begjærer rettslig prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no

Prøving av DNS-domenebeslag popcorn/time.no

NUUG og EFN begjærer rettslig prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no

NUUG og EFN begjærer rettslig prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no

Økokrim besluttet 7. mars 2016 å beslaglegge DNS-domenet popcorn-time.no begrunnet i mistanke om at domenet benyttes til medvirkning av brudd på åndsverkloven. På fredag sendte NUUGs advokat Føyen Torkildsen over en begjæring om rettslig prøving av beslaget[1] til Økokrim. I forkant hadde EFN på NUUGs forespørsel sagt…

NUUG og EFN begjærer rettslig prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no

Økokrim besluttet 7. mars 2016 å beslaglegge DNS-domenet popcorn-time.no begrunnet i mistanke om at domenet benyttes til medvirkning av brudd på åndsverkloven. På fredag sendte NUUGs advokat Føyen Torkildsen over en begjæring om rettslig prøving av beslaget[1] til Økokrim. I forkant hadde EFN på NUUGs forespørsel sagt…

Popcorn-time.no-dommen opphevet av lagmannsretten etter saksbehandlingsfeil

I går ankom kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett i DNS-beslagssaken (saksnummer 17-041336SAK-BORG/04), og vi fikk medhold i at tingrettens kjennelse om å opprettholde beslaget og nekte oss innsyn oppheves! Vi får dermed ny rettsak der spørsmålene skal vurderes på nytt. Dette var virkelig gode nyheter!

Popcorn-time.no-dommen opphevet av lagmannsretten etter saksbehandlingsfeil

I går ankom kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett i DNS-beslagssaken (saksnummer 17-041336SAK-BORG/04), og vi fikk medhold i at tingrettens kjennelse om å opprettholde beslaget og nekte oss innsyn oppheves! Vi får dermed ny rettsak der spørsmålene skal vurderes på nytt. Dette var virkelig gode nyheter!

Popcorn-time.no - NUUG og EFN anker beslutning om rettslig prøving av saken og får med seg juridisk eier IMCASREG8

Popcorn-time.no ble besluttet beslaglagt av Økokrim den. 7. mars 2016, begrunnet i mistanke om at domenet benyttes til medvirkning av brudd på åndsverkloven. Foreningene NUUG og EFN har bedt Økokrim og tingretten om rettslig prøving av beslaget, men Økokrim vil ikke ha rettslig prøving og tingretten konkluderte med at…

Popcorn-time.no - NUUG og EFN anker beslutning om rettslig prøving av saken og får med seg juridisk eier IMCASREG8

Popcorn-time.no ble besluttet beslaglagt av Økokrim den. 7. mars 2016, begrunnet i mistanke om at domenet benyttes til medvirkning av brudd på åndsverkloven. Foreningene NUUG og EFN har bedt Økokrim og tingretten om rettslig prøving av beslaget, men Økokrim vil ikke ha rettslig prøving og tingretten konkluderte med at…

Press Release: Popcorn-time.no – NUUG and EFN appeal decision for judicial review of the case and get the legal owner IMCASREG8 onboard.

Popcorn-time.no was decided seized by The National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (Økokrim) in Norway on the 7th of March 2016. The Authority justified their suspicion on the grounds that the domain was involved in aiding copyright infringement. The associations NUUG a…

Press Release: Popcorn-time.no – NUUG and EFN appeal decision for judicial review of the case and get the legal owner IMCASREG8 onboard.

Popcorn-time.no was decided seized by The National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (Økokrim) in Norway on the 7th of March 2016. The Authority justified their suspicion on the grounds that the domain was involved in aiding copyright infringement. The associations NUUG a…

NUUG og EFN vinner frem med sin anke i popcorn-time.no saken

Etter en serie med tilbakeslag vinner NUUG og EFN endelig frem i Borgating Lagmannsrett. I en grundig domslutning opphever retten slutningen til Follo Tingrett. I beslutningen kan vi lese det som må betraktes som sterkt kritikk der tingretten kritiseres for å hoppe til konklusjoner.

NUUG og EFN vinner frem med sin anke i popcorn-time.no saken

Etter en serie med tilbakeslag vinner NUUG og EFN endelig frem i Borgating Lagmannsrett. I en grundig domslutning opphever retten slutningen til Follo Tingrett. I beslutningen kan vi lese det som må betraktes som sterkt kritikk der tingretten kritiseres for å hoppe til konklusjoner.

Økokrim leverer tilbake deler av beslag etter avgjørelse i lagmannsretten

Vi har akkurat fått vite at ØKOKRIM besluttet å oppheve beslag i regnskapene til IMC AS, som fungerte som registrar for domenenavnet popcorn-time.no.

Økokrim leverer tilbake deler av beslag etter avgjørelse i lagmannsretten

Vi har akkurat fått vite at ØKOKRIM besluttet å oppheve beslag i regnskapene til IMC AS, som fungerte som registrar for domenenavnet popcorn-time.no.

NUUG og EFN nektes #domstolkontroll av DNS-domenebeslag, gir ikke opp og søker Bitcoin-støtte

Økokrim besluttet 7. mars 2016 å beslaglegge DNS-domenet popcorn-time.no begrunnet i mistanke om at domenet benyttes til medvirkning av brudd på åndsverkloven. Foreningene NUUG og EFN har bedt økokrim og tingretten om rettslig prøving av beslaget, men Økokrim vil ikke ha rettslig prøving og tingretten konkluderte med …

NUUG og EFN nektes #domstolkontroll av DNS-domenebeslag, gir ikke opp og søker Bitcoin-støtte

Økokrim besluttet 7. mars 2016 å beslaglegge DNS-domenet popcorn-time.no begrunnet i mistanke om at domenet benyttes til medvirkning av brudd på åndsverkloven. Foreningene NUUG og EFN har bedt økokrim og tingretten om rettslig prøving av beslaget, men Økokrim vil ikke ha rettslig prøving og tingretten konkluderte med …

Gjelder ytringsfriheten bare på papir?

Elektronisk Forpost Norge (EFN) har gitt ut boken "En ulovlig bok?". Innholdet i boken er det samme som befant seg på nettsidene popcorn-time.no før Økokrim beslagla domenet 7.mars 2016 . Formålet er å sette fokus på i hvilken grad ytringfriheten er beskyttet på nettet. For EFN er det kritisk at ytringsfriheten ikke s…

#domstolkontroll av DNS-beslagsanke avvist av lagmannsretten - vi ber om tilleggsbeslutning

Endel har spurt i sommer hva som skjer videre med NUUG og EFNs forsøk på å få domstolene til å se på Økorims beslaglegging av DNS-domenet popcorn-time.no. Anken til lagmannsretten er levert og det gikk endel brev frem og tilbake frem til rettsferien startet. Den varer frem til 16. august, så vi ble gledelig overrasket…

#domstolkontroll av DNS-beslagsanke avvist av lagmannsretten - vi ber om tilleggsbeslutning

Endel har spurt i sommer hva som skjer videre med NUUG og EFNs forsøk på å få domstolene til å se på Økorims beslaglegging av DNS-domenet popcorn-time.no. Anken til lagmannsretten er levert og det gikk endel brev frem og tilbake frem til rettsferien startet. Den varer frem til 16. august, så vi ble gledelig overrasket…

Rapport: Kommersielle tiltak for å fremme norsk audiovisuelt innhold i et digitalt marked

Et samlet innspill fra film- og tv-bransjen og bredbåndsaktører til nye tiltak som sikrer god posisjonering av norsk innhold i et digitalt marked og finansiering av innholdet.

Rapport: Kommersielle tiltak for å fremme norsk audiovisuelt innhold i et digitalt marked

Et samlet innspill fra film- og tv-bransjen og bredbåndsaktører til nye tiltak som sikrer god posisjonering av norsk innhold i et digitalt marked og finansiering av innholdet.