Profilerte artikler

Prøving av DNS-domenebeslag popcorn/time.no

NUUG og EFN begjærer rettslig prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no

Gjørokrati og frivillig innsats i EFN

Dette dokumentet beskriver hvordan frivillig innsats i EFN organiseres og forklarer begrepet "gjørokrati". EFN er et gjørokrati. Hva er er gjørokrati, og hva innebærer det for arbeidet i EFN?

Om EFN

EFN er en elektronisk borgerrettsorganisasjon - en rettighetsorganisasjon for ALLES rettigheter - som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.

Siste nytt

Valg 2017

EFN har spurt de politiske partiene hva de mener om forskjellige temaer som berører digitalt personvern. Dagen før valgdagen er det fire partier som har svart oss, men vi håper flere partier vil komme tilbake med svar så snart som mulig etter at valginnspurten er over. Enkelte av de innkomne besvarelsene er mere…

Økokrim leverer tilbake deler av beslag etter avgjørelse i lagmannsretten

Vi har akkurat fått vite at ØKOKRIM besluttet å oppheve beslag i regnskapene til IMC AS, som fungerte som registrar for domenenavnet popcorn-time.no.

Popcorn-time.no-dommen opphevet av lagmannsretten etter saksbehandlingsfeil

I går ankom kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett i DNS-beslagssaken (saksnummer 17-041336SAK-BORG/04), og vi fikk medhold i at tingrettens kjennelse om å opprettholde beslaget og nekte oss innsyn oppheves! Vi får dermed ny rettsak der spørsmålene skal vurderes på nytt. Dette var virkelig gode nyheter!

Les mer »

Nyttige lenker

Fra det offentlige

Offentlig utvalg skal utrede ordningen for fri rettshjelp

Pressemelding | Nr: 94 – 2018 Regjeringen nedsatte i dag et offentlig utvalg som skal gjennomgå rettshjelpsordningen.

Kulturministeren inviterte til rundebordskonferanse om digitalisering av radio

I dag møtte kulturminister Trine Skei Grande radiobransjen til en konferanse om digitalisering av radio. Formålet med konferansen var dels å få en oversikt over utfordringene som har oppstått i den senere tid, og å avklare om det er noe partene kan bidra med for å løse felles utfordringer eller bli enige om en vei vid…

Enklare tilgang til samlingane ved Nasjonalbiblioteket

Pressemelding | Nr: 46/18 Kulturdepartementet har i dag fastsett nye føresegner for avlevering av allment tilgjengelege dokument. Det vert òg gjort endringar i føresegna til åndsverklova.

Insight 2018

Tale/innlegg | Av: Statsminister Erna Solberg. Statsminister Erna Solbergs tale på Evrys digitaliseringskonferanse Insight 2018, Oslo 28. mai 2018.

Skal slippe å levere samme informasjon til det offentlige flere ganger

Pressemelding | Nr: 49/2018. Regjeringen satser nå 50 millioner kroner på å videreutvikle Altinn slik at de offentlige datasystemene lettere kan snakke sammen. Målet er å få slutt på at folk og bedrifter må levere de samme opplysningene til flere forskjellige offentlig instanser.

Les mer »