Bruk av "Nomen Nescio" som pseudonym på EFN-listen

Jeg har lagt opp en mulighet for å videresende en posting pseudonymt på vegne av en tredjepart til efn-listen: man kan sette inn adressen Nomen Nescio  i From:-feltet i meldingen. Adressen finnes ikke, men Mailman vil likevel gjenkjenne den og slippe postingen gjennom.

Poenget med dette er at den som poster (videresender) meldingen til efn-listen slipper å få sitt eget navn tillagt uttalelsene til den personen som blir videresendt, bl.a. når epostklientene til folk som kommenterer henter inn avsender fra From:-feltet i meldingen.

Ser for meg at ordningen er nyttig i minst to situasjoner:
1. Den som det blir videresendt for ønsker å være anonym (kun videresenderen vet hvem det er).
2. Den som videresender ønsker å videresende så raskt som mulig, og uten å gå runder med å spørre om tillatelse til videresending fra originalforfatteren (slik man må når man videresender en annen person under fullt navn).

Dette kan ikke brukes til å poste en anonym melding direkte til efn-listen fra epostklienten din. Når man endrer From:-feltet blir likevel riktig avsender bevart i Sender:-feltet. Sender:-feltet endres av Mailman, men bevares somX-X-Sender:, og der finner man altså alltid ut hvem det var som postet (videresendte) meldingen.

Dette kan altså bare brukes til eller har bare verdi for å kunne forwarde en melding på vegne av anonym tredjeperson og slippe å bli tillagt dennes uttalelser i kommentartråden. Alle kan altså bruke denne funksjonen. Dersom dette blir misbrukt vil jeg fjerne muligheten.

For å kunne bruke denne funksjonaliteten må du bruke en epostklient som tillater deg å endre innholdet i From:-feltet og du må vite hvordan du skal gjøre dette.