Valg 2017

EFN har spurt de politiske partiene hva de mener om forskjellige temaer som berører digitalt personvern. Dagen før valgdagen er det fire partier som har svart oss, men vi håper flere partier vil komme tilbake med svar så snart som mulig etter at valginnspurten er over. Enkelte av de innkomne besvarelsene er mere reflekterte og prinsipielle enn andre. Vi håper mange flere vil ta opp konkurransen om å være best innen dette viktige feltet.

 APSPVPartiet de KristneSV 
Digitalt Grenseforsvarxvvx v 
Lagring IP-adresserxvvv o 
eIDoovv o 
Personidentifikatoroovv o 
Pasientdataoxvx o 
 Kontantfritt samfunnovvv o 
Outsourcing , Google i skolenovvv- o 
Akkumulert data fra mobiltelefonoovv o 
Overvåking av bilisterovvv o 
Privat sfære uten konstant overvåkingovvv o 
Lobbyregisteroovv v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v ok eller delvis ok besvarelse

x lite personvernvennlig

o  ikke besvart eller ikke tatt standpunkt til

(Artikkelen vil bli oppdatert fortløpende ved nye besvarelser)