Rettet reklame - En industri som var designet til å feile

Den digitale reklameindustrien er både opak og uten oppsyn, til tross for at noen av verdens største selskaper kontrollerer denne. European Digital Rights (EDRi) har publisert et hefte kalt “Targeted online - An industry broken by design and by default” som demonstrerer hovedproblemene og mulige løsninger for noen av de mest bekymringsfulle teknikkene som benyttes i online reklame.

Den digitale reklameindustrien har feilet oss: Den pusher skumle rettede annonser rett foran øynene våre mens den tar en stor andel av annonseinntekten som skulle gitt inntekter til kvalitetsjournalistikk. Som en følge har både brukerer og redaksjoner blitt avhengig av en data industri som fullstendig har mistet bakkekontakten

Jan Penfrat, Senior Policy Advisor i EDRi.

Reklameindustrien feiler på grunnleggende standarder som menneskeverd, frihet og respekt for privatliv. Det er umulig for de fleste mennesker å skjønne hvor privat informasjon om dem ender opp og å utøve noen form for kontroll på hvilke data som samles inn og av hvem. Med innføringen av såkalte personlige annonser, har den digitale reklameindustrien også i økende grad blitt kontrollert og dominert av data- og teknologiselskaper istedet for meda og innholdsleverandører. Idag er aviser, som engang utmerket seg på tradisjonell markedsføring ved å selge premium annonseplass basert på deres troverdighet, direkte adgang til lesere og kvalitetsjournalistikk, i stor grad avhengig av teknologiselskaper for å lever annonser på deres egne digitale domener.

Betydelige reformer av hvordan digital reklame gjøres kombinert med implementasjon av et sterkt personvern og databeskyttelsesregler, kontrollerbar transparens og en juridisk bindende menneskerettighetsbasert tilnærming vil gjøre at den digitale reklameindustrien kan holdes ansvarlig for måten de former vårt digitale miljø. Den kommende "Digital Services Act" og ePrivacy reguleringen er avgjørende verktøy som vil sikre for EU- og EØS-land til å bestemme hvordan sentrale aspekter av Internett vil se ut i de kommende årene.

Les #AdTech guiden her.