Skal slippe å levere samme informasjon til det offentlige flere ganger

Pressemelding | Nr: 49/2018. Regjeringen satser nå 50 millioner kroner på å videreutvikle Altinn slik at de offentlige datasystemene lettere kan snakke sammen. Målet er å få slutt på at folk og bedrifter må levere de samme opplysningene til flere forskjellige offentlig instanser.

– Regjeringens mål at ingen skal måtte levere den samme opplysningen til det offentlige mer enn én gang. Det vil kunne spare det offentlige og næringslivet for store summer som vi heller kan bruke på felles velferd, sier statsminister Erna Solberg.

– Digitalisering preger en stor del av den omstillingen vi skal gjennomføre for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Utviklingen av Altinn er er viktig del av digitaliseringen av offentlig sektor, sa Solberg på arrangementet Innovasjonstalen 2018 som blir arrangert av Innovasjon Norge i dag.

Det er tidkrevende, byråkratisk og dyrt for samfunnet når bedrifter til stadighet må sende inn de samme opplysningene til det offentlige. Regjeringen har allerede gjennomført forenklingstiltak som sparer samfunnet for 15,2 milliarder kroner. Nå fortsetter satsingen og utviklingen av Altinn inngår av en ny runde med forenklinger for næringslivet.

– Regjeringen vil at det skal være så enkelt, effektivt og billig som mulig å drive bedrift og skape arbeidsplasser i Norge. Derfor fortsetter vi jobben med å forenkle for næringslivet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Dette er et solid bidrag til å frigjøre tid som kan brukes på det bedriftene egentlig holder på med, nemlig å skape verdier og jobber som skal sikre at Norge blir et bærekraftig velferdssamfunn, sier Isaksen.

Altinn er sentral for å digitalisere det offentlige Norge. Digitalisering er viktig for å gjøre de offentlige tjenestene mer effektive.

Se også saken på regjeringen.no.

Andre saker:

Hyller vinnerne av Kavliprisen 2018

Ny utprøving av medisinsk avstandsoppfølging