EFN Ungdom

Generalforsamling EFNU 2016

EFNU holdt generalforsamling 6. april, her kommer referat.

EFN Ungdom

EFN Ungdom (EFNU) er ungdomsorganisasjonen til EFN. EFN er en rettighetsorganisasjon som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.

Vedtekter for EFNU

Vedtatt på generalforsamling 2. april 2003 Med endringer av 28. april 2004, 1. november 2005, 21. april 2006, (2 mai 2006), 27. februar 2007, 14. februar 2008 og 25. april 2012.

Innmelding i EFNU

Innmeldingsskjema