Profilerte artikler

Gjørokrati og frivillig innsats i EFN

Dette dokumentet beskriver hvordan frivillig innsats i EFN organiseres og forklarer begrepet "gjørokrati". EFN er et gjørokrati. Hva er er gjørokrati, og hva innebærer det for arbeidet i EFN?

Om EFN

EFN er en elektronisk borgerrettsorganisasjon - en rettighetsorganisasjon for ALLES rettigheter - som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.

Siste nytt

Ebøker: Frihet, frykt og farer

Artikkel i Bibliotekforum nr. 3. 2013

Bør opphavere ha opphavsplikt?

Debattinnlegg på Bokogbibliotek.no

Venstre, valget og DLD

Leserbrev i Ny Tid

Hva med demokratiet?

Gammeldags kontroll-opphavsrett kan ikke håndheves uten å avskaffe sivile rettigheter og krenke menneskerettigheter. Artikkel på Ballade.no

Personvernere mot kulturarv: Personvern på avveier

Artikkel i Bok og Bibliotek nr. 2 2013

Les mer »

Nyttige lenker

Fra det offentlige

Nye digitale helsetjenester

Helsenorge.no har passert 500.000 månedlige brukere, og har dermed befestet seg som...

Markering av helsenorge.no - Hilsningstale av statssekretær Cecilie Brein-Karlsen

Først – Gratulerer! Gratulerer med 500.000 besøk i mai og gratulerer med lansering av en ny...

Digitaliseringsrundskrivet

Departementene Underliggende forvaltningsorganer Statsministerens kontor Nr. H-7/14 ...

Les mer »